Menu

Školenia BOZP a OPP

1. Oboznámenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov na zaistenie BOZP
  Oboznámenie je určené pre všetkých zamestnancov a vedúcich zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa so zameraním na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.
   
 2. Oboznámenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
  Oboznámenie je určené pre zástupcov zamestnancov pre oblasť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľa. Cieľom je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi právnymi predpismi na zaistenie BOZP a hygieny práce, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pri presadzovaní požiadaviek na zabezpečenie zdravého pracovného prostredia a definovať fungovanie systému zástupcov zamestnancov pre BOZP u zamestnávateľa.
   
3. Oboznámenia zamestnancov na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
  Oboznámenie je určené pre vybraných zamestnancov, ktorých určí zamestnávateľ na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. Cieľom je teoretická a praktická príprava zameraná na získanie základných vedomostí a zručností v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci.
   
4. Oboznámenia vodičov služobných motorových vozidiel
  Oboznámenie je určené pre zamestnancov poverených vedením a obsluhou služobného motorového vozidla a súkromného motorového vozidla využívajúc vozidlo na firemné účely do 3,5t. Cieľom je oboznámiť účastníkov so všeobecnými požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zameraním najmä na súčasne platné právne predpisy v oblasti bezpečnej prevádzky na pozemných komunikáciách.
   
5. Oboznámenia pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania, ktorí obsluhujú technické zariadenia elektrické (poučená osoba § 20)
  Oboznámenie je určené pre všetkých zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa bez elektrotechnického vzdelania, ktorí môžu obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.
   
6. Oboznámenia pracovníkov, ktorí projektujú, riadia, vykonávajú a kontrolujú stavebné práce, montážne práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5 m
  Oboznámenie je určené pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov a fyzické osoby - podnikateľa, ktorí riadia, kontrolujú a vykonávajú stavebno – montážne práce vo výškach nad 1,5m.
   
7. Oboznámenia osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
  Oboznámenie je určené pre osoby poverené obsluhou vyhradených technických zariadení plynových so zameraním na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu na prevádzku, obsluhu a údržbu.
   
8. Oboznámenia osôb na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5m – obsluhovateľ
  Oboznámenie je určené pre osoby poverené samostatne obsluhovať pohyblivé pracovné plošiny na podvozku s motorovým pohonom a výškou zdvihu na 1,5m so zameraním na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení, prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení.
   
9. Oboznámenia osôb poverených manipuláciou a viazaním bremien – viazač bremien
  Oboznámenie je určené pre osoby poverené samostatne viazať alebo zavesovať bremená na vyhradené technické zariadenia zdvíhacie so zameraním na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia v rozsahu na výkon činnosti viazačov bremien, viazanie, zavesovanie a uchopenie bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia.
   
10. Oboznámenia osôb poverených na obsluhu mobilného a vežového žeriava výložníkového typu – žeriavnik
  Oboznámenie je určené pre osoby poverené samostatne obsluhovať mobilný žeriav výložníkového typu a vežový žeriav výložníkového typu so zameraním na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení, prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení.
   
11. Oboznámenia osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu (hydraulická ruka) – obsluhovateľ
  Oboznámenie je určené pre osoby, ktoré obsluhujú žeriavy a nepojazdné i pojazdné zdvíhadlá (kladkostroje a pod.) ovládané zo zeme, okrem ZZ diaľkovo ovládaných s motorickým pohonom do nosnosti 5t (vrátane) a s ručným pohonom do nosnosti 20t, prídavné výložníkové žeriavy na dopravných prostriedkoch do nosnosti 5t a tiež (hydraulický žeriav, žeriavové rameno a pod.)
   
12. Oboznámenia osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti a ťažbe dreva – pilčík
 

Obsluha motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Oboznámenie je určené pre osoby poverené obsluhou ručnej motorovej reťazovej píly s elektrickým motorom alebo spaľovacím motorom, so zameraním na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s motorovou pílou upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi, pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva, kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti a zásad poskytovania prvej pomoci.

Obsluha motorovej reťazovej píly pri inej ťažbe dreva

Oboznámenie je určené pre osoby poverené obsluhou ručnej motorovej reťazovej píly s elektrickým motorom alebo spaľovacím motorom, so zameraním na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi, technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva, kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti, zvislé a kombinované rezy, odvetvovanie, ťažbu dreva v poraste, manipuláciu s drevnou hmotou a zásady poskytovania prvej pomoci.

   
13. Oboznámenia osôb na montáž a demontáž pomocných stavebných konštrukcií lešení – lešenár
  Oboznámenie je určené pre osoby poverené montážou a demontážou pomocných pracovných konštrukcií – lešení, so zameraním na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, problematiku týkajúcu sa prác vo výške, stavebných prác a prác súvisiacich so stavebnou činnosťou upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi, konštrukčné, spájacie a pomocné časti lešenia, dokumentáciu a technologický postup montáže a demontáže lešenia vrátane jeho používania, na vykonávanie prehliadok a údržby, ochranné a záchytné konštrukcie a všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa jednotlivých druhov lešení (rúrkové lešenia, podperné, pojazdné a voľne stojace lešenia, drvené lešenia, stavebné plošinové výťahy a dielcové – fasádne lešenia).
   
14. Oboznámenia osôb na obsluhu motorových vozíkov
  Oboznámenie je určené pre osoby poverené obsluhou motorových vozíkov so zameraním na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu motorových vozíkov, konštrukciu a funkciu motorových vozíkov, prevádzku, základné pravidlá poskytovania prvej pomoci, prípravu a používanie motorového vozíka, manipuláciu s materiálom, kontrolu, údržbu a opravy motorového vozíka.
   
15. Oboznámenia osôb na obsluhu ručného motorového krovinorezu a vyžínača trávy
  Oboznámenie je určené pre osoby poverené obsluhou ručného motorového krovinorezu a výžínača trávy so spaľovacím alebo elektrickým motorom používané pri pracovných činnostiach súvisiacich s lesnou prácou alebo prácou vykonávanou na lesných pozemkoch a mimo lesných pozemkov, pri ktorých sa používajú pracovné postupy a technické zariadenia používané pri práci vykonávanej na lesnom pozemku alebo mimo lesného pozemku.
   
16. Oboznámenia koordinátorov bezpečnosti na stavbách
 

Oboznámenie je určené pre osoby poverené stavebníkom zabezpečujúcich koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä stavbyvedúcich, stavebného dozoru alebo autorizovaného bezpečnostného technika.

 

 Druhy oboznámení v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) 

1. Oboznámenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov o ochrane pred požiarmi
  Oboznámenie je určené pre všetkých zamestnancov a vedúcich zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ako aj osoby zdržujúce sa v jej objektoch na účel vykonávania činností alebo na účel ubytovania po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Cieľom je oboznamovať zamestnancov so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch, o nebezpečenstve vzniku požiaru, o protipožiarnych opatreniach, požiarnom poriadku pracoviskách, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a s rozmiestnením protipožiarnych zariadení a hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu, so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinností zamestnancov pri vzniku požiaru.
   
 2. Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok
  Odbornej prípravy členov protipožiarných hliadok sa zúčastňujú vybraní zamestnanci. Ich počet určuje právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ so zreteľom na úlohy, ktoré má protipožiarna hliadka plniť. Obsahom ich úloh je dozor nad dodržiavaním opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru v objekte, kontrola pracovísk a vykonávanie nevyhnutných opatrení na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru.

V prípade otázok alebo dopytu nás kontaktujte

Kontrolný kód

i

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

logo

Stále platí 

ZĽAVA 5% na celý sortiment pri nákupe nad 200€ + DPH.

Chceme Vás zároveň informovať o NOVINKE pri doručení tovaru.

Doručenie na výdajné miesta ParcelShopu/Balíkomatu jednoducho a rýchlo, stačí nakúpiť. 

 

 

 S pozdravom kolektív Školboz sk

foto

 

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať