Kamenná predajňa ochranných pomôcok v Bratislave

SÍDLO SPOLOČNOSTI A FAKTURAČNÁ ADRESA:

ŠKOLBOZ – MELICHER s.r.o.
Pri starom letisku 18, 83107 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 890 363
DIČ: 2021847861
IČ DPH: SK2021847861

KANCELÁRIA A KOREŠPONENČNÁ ADRESA:

ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Tel/Fax: +421 2 4341 1027
web: www.skolboz.sk
e-mail: info@skolboz.sk

KAMENNÁ PREDAJŇA:

ŠKOLBOZ - SK s.r.o.
Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

mobil +421911226173

IČO: 44 465 238
DIČ: 2022727630
IČ DPH: SK2022727630

 

O NÁS

Spoločnosť ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o. pôsobí v oblasti BOZP a OPP od roku 1994. Je držiteľom oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce, ktoré ju oprávňujú vykonávať výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi, ako aj poskytovať bezpečnostnotechnické služby v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Naši odborne spôsobilí zamestnanci spĺňajú požadované predpoklady, o čom svedčia vydané osvedčenia Národného inšpektorátu práce "Autorizovaný bezpečnostný technik" a Krajskými riaditeľstvami hasičského a záchranného zboru "Technik požiarnej ochrany"

Od 01.09.2014 naša spoločnosť na základe oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby môže vykonávať aj niektoré činnosti Pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., §30a, ods.4, písm. d, a (§ 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i))

 

iconOprávnenia a osvedčenia

Oprávnenie na výkonávanie bezpečnotechnickej služby
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 07.2 montáž a demontáž lešenia
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 10.3 obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info