BOZP, OP, ochrana pred požiarmi | Bratislava

Aké služby v rámci BOZP ponúkame našim klientom?

 

 

Ponúkame Vám širokú škálu odborných oboznámení v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

 
BOZP Bratislava - ochrana zdravia pri práci BOZP Bratislava - bezpečnosť pracoviska, protipožiarna ochrana

 

Svoje dlhoročné skúsenosti Vám ponúkame i v oblasti koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku.
 

 

Pre ústredný orgán, právnickú osobu a podnikajúcu fyzickú osobu zabezpečujeme kompletný servis
v plnení povinností zamestnávateľa.
BOZP Bratislava - firemné školenie BOZP BOZP Bratislava - ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci máme oprávnenie na výkon bezpečnostno-technickej služby, ako aj na výkon Pracovnej zdravotnej služby.

 

Pracovná zdravotná služba!  Čítajte viac...

 medzera

odkaz

Prihlásenie