Ochrana pred požiarmi (OPP)

Technik požiarnej ochrany - Ochrana pred požiarmi


Pre organizácie štátnej správy, právnickú osobu alebo podnikajúcu fyzickú osobu, ponúkame prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky.
Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby.
Zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
Spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

    

    

    

    

    

  

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Otváracie hodiny ŠKOLBOZ SK 

z dôvodu Nariadenia vlády 

je predajňa ZATVORENÁ

 

 Objednávky prijaté cez e-shop  expedujeme . 

Vážení zákazníci dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu zvýšeného počtu objednávok prijatých cez e-shop sa doba doručenia môže predĺžiť. 

S pozdravom kolektív Školboz sk