Ochrana pred požiarmi (OPP)

Technik požiarnej ochrany - Ochrana pred požiarmi


Pre organizácie štátnej správy, právnickú osobu alebo podnikajúcu fyzickú osobu, ponúkame prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky.
Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby.
Zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
Spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

    

    

    

    

    

  

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Vážení zákazníci,
mnohí z vás sa pýtate či pracujeme a aké sú možnosti odberu tovarov vzhľadom k zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19. Prosíme Vás pred objednaním tovaru a zaplatením - informujte sa telefonicky v pracovných dňoch od 8,00h -17,00h na čísle+421911226173, či je tovar skladom aby ste zbytočne neuhrádzali tovar, ktorý nebude skladom.

                                                                 Ochranné rúška máme skladom                   

                                                             https://www.skolboz.sk/p/3430/ochranne-rusko

                                            https://www.skolboz.sk/p/3452/ochranne-jednorazove-rusko

                                                            skladom sú aj ochranné štíty PROHELM

                                                                          UPOZORNENIE!!!!!

Vážený zákazníci, respirátor FFP1, FFP2, FFP3, polomasky, celotvarove masky, filtre, ochranné okuliare,  Tyvek overaly, jednorazové kombinézy, jednorazové rukavice

SÚ VYPREDANÉ

V prípade naskladnenia týchto produktov Vás budeme informovať na našej stránke.

Ďakujeme za porozumenie. Kolektív Skolboz