Dokumentácia BOZP a OPP

Pripravíme na mieru dokumentáciu BOZP a OPP

    písomné vypracovanie vnútorných predpisov BOZP v rozsahu vykonávaných prác a činností: 

 
 • politika BOZP
 • systém riadenia BOZP
 • hodnotenie rizík a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození
 • technologické a pracovné postupy
 • zoznam poskytovania a používania OOPP
 • opatrenia z hodnotenia rizík pre osobitné skupiny zamestnancov (tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy, mladiství a zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou
 • opatrenia pre práce s nebezpečnými látkami, technológiami a zariadeniami
 • opatrenia pri dodávateľsko - odberateľských vzťahoch (spolupráca na spoločných pracoviskách)
 • smernica kontroly na zákaz požívania alkoholických nápojov, psychotropných a iných návykových látok
 • traumatologický plán
 • smernica pre prácu so zobrazovacími jednotkami
 • smernica pre poskytovanie prvej pomoci
 • postup pri vzniku mimoriadnej udalosti

  

   písomné vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom:

 

 
 • požiarna identifikačná karta právnickej osoby,
 • požiarno- poplachové smernice,
 • požiarno-evakuačný plán,
 • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • spracovanie písomného pokynu na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • vedenie požiarnej knihy

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Vážení zákazníci,
mnohí z vás sa pýtate či pracujeme a aké sú možnosti odberu tovarov vzhľadom k zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19. Prosíme Vás pred objednaním tovaru a zaplatením - informujte sa telefonicky v pracovných dňoch od 8,00h -17,00h na čísle+421911226173, či je tovar skladom aby ste zbytočne neuhrádzali tovar, ktorý nebude skladom.

                                                                 Ochranné rúška máme skladom                   

                                                             https://www.skolboz.sk/p/3430/ochranne-rusko

                                            https://www.skolboz.sk/p/3452/ochranne-jednorazove-rusko

                                                            skladom sú aj ochranné štíty PROHELM

                                                                          UPOZORNENIE!!!!!

Vážený zákazníci, respirátor FFP1, FFP2, FFP3, polomasky, celotvarove masky, filtre, ochranné okuliare,  Tyvek overaly, jednorazové kombinézy, jednorazové rukavice

SÚ VYPREDANÉ

V prípade naskladnenia týchto produktov Vás budeme informovať na našej stránke.

Ďakujeme za porozumenie. Kolektív Skolboz